Menu
Szukaj

Nie masz produktów w koszyku.

Modtag , bestil før
 • 1 Ogólne

 • 1.1 Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych (”Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób firma Palora.pl / Scandia Trading ApS („Scandia Trading, „nas”, „nasz”, „my”) gromadzi i przetwarza informacje o Tobie.

 • 1.2 Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które nam przekazujesz lub które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej Palora.pl, www.palora.pl („Witryna”).

 • 1.3 Palora.pl jest administratorem Twoich danych osobowych. Wszelkie zapytania do Palora.pl można kierować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w pkt. 7.

 • 2. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY, W JAKIM CELU; PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 • 2.1 Kiedy odwiedzasz witrynę, automatycznie zbieramy informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z witryny, takie jak typ używanej przeglądarki, wyszukiwane hasła, których używasz w witrynie, Twój adres IP, w tym lokalizacja w sieci oraz informacje o Twoim komputerze. 

  • 2.1.1 Celem jest optymalizacja doświadczenia użytkownika i funkcji witryny, a także prowadzenie ukierunkowanego marketingu, w tym retargetingu za pośrednictwem Facebooka i Google. Takie przetwarzania informacji jest niezbędne, abyśmy mogli dbać o nasze interesy w ulepszaniu witryny, a także pokazywać Ci odpowiednie oferty. 
  • 2.1.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. f.  rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. 
 • 2.2 Kiedy kupujesz produkt lub komunikujesz się z nami na stronie internetowej, zbieramy informacje, które podajesz, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, metoda płatności, informacje o tym, które produkty kupujesz i ewentualnie zwróciłeś, prośby o dostawę, a także informacje o adresie IP, z którego złożono zamówienie.

  • 2.2.1 Celem jest, abyśmy mogli dostarczyć zamówione przez Ciebie produkty i zrealizować w inny sposób naszą umowę z Tobą, w tym móc zarządzać Twoimi prawami do zwrotu i reklamacji. Możemy również przetwarzać informacje o Twoich zakupach, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi, w tym dotyczącymi prowadzenia ksiąg i rachunkowości. Przy zakupie adres IP jest gromadzony w tym celu i służy naszemu interesowi, jakim jest możliwość zapobiegania oszustwom.

  • 2.2.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. b, c. oraz f rozporządzenia UE w sprawie danych osobowych. 

 • 2.3 Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera, zbieramy informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail.

  • 2.3.1 Celem jest dbanie o nasze zainteresowanie możliwością dostarczania Ci biuletynów.

  • 2.3.2 Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1, lit. f rozporządzenia UE w sprawie danych osobowych.

 • 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • 3.1 Informacje o Twoim imieniu i nazwisku, adresie, adresie e-mail, numerze telefonu i numerze zamówienia oraz konkretnych żądaniach dostawy są przekazywane do PostNord, Poczty Polskiej lub przewoźnika, który jest odpowiedzialny za dostawę zakupionego towaru do Ciebie. W przypadku zakupu towarów, które nie znajdują się na stanie, powyższe informacje można przekazać producentowi lub sprzedawcy danego produktu, który w takim przypadku będzie odpowiedzialny za dostawę.

 • 3.2 Informacje można pozostawić partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają je w naszym imieniu. Korzystamy z usług partnerów zewnętrznych, między innymi w celu technicznego działania i ulepszania witryny, dystrybucji biuletynów i ukierunkowanego marketingu, w tym retargetingu, a także do oceny naszej firmy i produktów. Między innymi informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail są przekazywane do TrustPilot, aby można było wysłać zaproszenie w naszym imieniu do oceny nas na stronie internetowej TrustPilot. Jeśli zdecydujesz się dokonać opinii, TrustPilot staje się administratorem dostarczonych informacji. Firmy te są podmiotami przetwarzającymi dane i zgodnie z naszymi instrukcjami i danymi przetwarzającymi, za które jesteśmy odpowiedzialni. Podmioty przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu niż wypełnienie umowy z nami i podlegają w tym zakresie poufności. Zawarliśmy pisemne umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

 • 3.3 Dwóch z tych podmiotów przetwarzających dane, Google Analytics / Google LLC oraz Facebook Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Niezbędne gwarancje przekazywania informacji do Stanów Zjednoczonych są zabezpieczone poprzez certyfikację podmiotu przetwarzającego dane w ramach UE-USA Tarczy Prywatności, por. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE, art. 45.

 • 4. TWOJE PRAWA

 • 4.1 Aby zapewnić przejrzystość w zakresie przetwarzania Twoich informacji, jako administrator danych musimy poinformować Cię o Twoich prawach.

 • 4.2 Prawo do wglądu

 • 4.2.1 Masz zawsze prawo żądać od nas informacji między innymi o tym, jakie informacje o Tobie zarejestrowaliśmy, do jakiego celu służy rejestracja, jakie kategorie danych osobowych oraz kto jest odbiorem informacji, a także informacje o tym, skąd pochodzą informacje.

 • 4.2.2 Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, musisz wysłać pisemny wniosek na adres contact@palora.pl. Możesz zostać poproszony o udokumentowanie, że jesteś tym, za kogo się podajesz. 

 • 4.3 Prawo do sprostowania

 • 4.3.1 Masz prawo do poprawienia przez nas nieprawidłowych danych osobowych o sobie. Jeśli dowiesz się, że w zarejestrowanych przez nas informacjach o Tobie wystąpił błąd, zachęcamy do skontaktowania się z nami pisemnie w celu poprawienia informacji.

 • 4.4 Prawo do usunięcia

 • 4.4.1 W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, np. jeśli cofniesz swoją zgodę, a my nie mamy innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania. W zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie Twoich danych jest konieczne, np. w celu wywiązania się przez nas z naszych zobowiązań prawnych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych.

 • 4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania do magazynowania

 • 4.5.1 W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych tylko do ich przechowywania, np. jeśli uważasz, że informacje, które przetwarzamy o Tobie są nieprawidłowe.

 • 4.6 Prawo do przenoszenia danych

 • 4.6.1 W niektórych przypadkach masz prawo do tego, aby dane osobowe, które nam przekazałeś, dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zostały przeniesione do innego administratora danych

 • 4.7 Prawo do sprzeciwu

 • 4.7.1 Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania przeprowadzanego w celu kierowania naszego marketingu bezpośredniego.

 • 4.7.2 Masz również prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które realizujemy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, por. Sekcja. 2.1 i 2.3.

 • 4.8 Prawo do cofnięcia zgody

 • 4.8.1 Masz prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę, którą nam udzieliłeś na dane przetwarzanie danych osobowych. W przypadku chęci cofnięcia zgody prosimy o kontakt pod adresem contact@palora.pl 

 • 4.9 Prawo do składania skarg

 • 4.9.1 Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhaga K, w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Reklamacje można składać pod adresem e-mail dt@datatilsynet.dk lub telefonicznie +45 33 19 32 00.

 • 5. USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 5.1 Informacje zebrane na temat korzystania z witryny, por. Sekcja. 2.1. usuwane są najpóźniej po upływie 2 lat od od zaprzestania korzystania z serwisu.

 • 5.2 Informacje zebrane w związku z zapisaniem się do naszego newslettera zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, chyba że mamy inną podstawę do przetwarzania informacji.

 • 5.3 Informacje zebrane w związku z zakupami dokonanymi w Witrynie, por. Sekcja. 2.2 zostają z zasady usunięte 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonałeś zakupu. Jednak informacje mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli mamy uzasadnioną potrzebę ich dłuższego przechowywania, np. jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli przechowywanie jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych. Materiały księgowe są przechowywane przez 5 lat do końca roku obrotowego w celu spełnienia wymagań ustawy o rachunkowości.

 • 6. BEZPIECZEŃSTWO

 • 6.1 Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub pogorszeniem stanu danych osobowych oraz przed ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem osób nieuprawnionych.

 • 6.2 Tylko pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę dostępu do Twoich danych osobowych w celu wykonywania pracy, mają do nich wgląd.

 • 7. INFORMACJE KONTAKTOWE

 • 7.1 Palora.pl / Scandia Trading ApS jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny.

 • 7.2 Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki danych osobowych lub chcesz skorzystać z jednego lub więcej swoich praw opisanych w sekcji 4, możesz skontaktować się z: 

  Palora.pl v/Scandia Trading ApS
  Risbrigvej 10
  6330 Padborg, Dania


  Tel.: +45 89 88 03 15
  E-mail: contact@palora.pl

 • 8 ZMIANY W POLITYCE DANYCH OSOBOWYCH

 • 8.1 jeśli wprowadzimy zmiany w Polityce danych osobowych, zostaniesz o tym poinformowany podczas następnej wizyty w Witrynie.

 • 9. WERSJE

 • 9.1 To jest wersja druga polityki danych osobowych Palora.pl z dnia 1 listopada 2018 r